Over ons

Het Ambachtscentrum Venlo is dé plek waar afvalstromen worden omgezet in hoogwaardige producten en materialen. Wij zijn een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen, waaronder gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties, die zich inzetten voor een circulaire economie. Ons doel is om de hoeveelheid afval te verminderen en de grondstoffen die we gebruiken zo lang mogelijk in de kringloop te houden.

Het ambachtscentrum Venlo is in 2021 opgericht als onderdeel van de gemeentelijke visie op duurzaamheid en een circulaire economie. In samenwerking met lokale ondernemers, onderwijsinstellingen en de gemeente Venlo is het centrum opgericht met als doel het verminderen van afvalstromen en het bevorderen van hoogwaardig product- en materiaal hergebruik. In de afgelopen twee jaar heeft het ambachtscentrum Venlo zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op het gebied van circulaire economie in de regio.Op het eerste gezicht lijken circulaire ambachtscentra met name nuttig zijn voor het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen. Maar een circulair ambachtscentrum kan niet bestaan zonder mensen die er werk van maken: mensen die aangeboden afval beoordelen en scheiden, mensen die kapotte producten repareren, en mensen die afgedankte materialen hergebruiken om iets nieuws te creëren. De vraag is in hoeverre circulaire ambachtscentra ook kansen (kunnen) bieden voor het bereiken van doelen binnen het sociaal domein, zoals activering van mensen en het bieden van plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan

mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke

vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke

toestemming van Panteia. Panteia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten

en/of andere onvolkomenheden.