Vrijwilligers magazijn.Vacature magazijn. 

Wij zoeken vrijwilligers met een logistieke achtergrond of mensen die bereid zijn deze werkzaamheden middels een in leertraject uit te voeren aan de hand van onderstaande stappen:

Uitladen van de containers, eerste controle van de producten, sorteren van apparaten die direct afgekeurd worden en apparaten die wel naar de werkplaats gaan. De apparaten die ingeboekt worden ter reparatie schoonmaken.

Alle apparaten voorzien van een sticker met ID nummer en het gewicht bepalen met de weegschaal. Daarna klaarzetten voor registratie in het systeem.

Aan de hand van de gekozen locatie van degene die het systeem vult de producten op de juiste plek in de stellingen brengen.

Het ontvangen van de gerepareerde goederen vanuit de werkplaats en naar de werktafels brengen bij de computer. Doorgeven aan degene die het systeem vult wie de betreffende reparateur is, de datum van reparatie en de tijdsduur. De persoon die het systeem vult bepaalt waar de goederen opgeslagen worden, in de afkeurbak of retour container. Het kan ook zijn dat deze spullen in een stelling opgeslagen worden. Onderstaand de link naar werkwijze en procedures in het magazijn.